אשדוד, שדרות ירושליים 18. בנין קי טאואר , קומה 4, משרד 415.
טל: 8662188 08 , פקס: 8677906 08

תעריף שירותים בתשלום

מאז שנת 2004, מועד תחילת הרפורמות בענף ביטוח חיים, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח
כלפי לקוחותיו. הוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן.

עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד.
לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח.

סוג שירות המסומן בכוכבית, ניתן לקבל ישירות באמצעות מוקדי שירות לקוחות של חברות הביטוח.

אך הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה טלפוני אישי.

לצורך הזמנת השירות - צור קשר עם משרדינו בטלפון רב קווי 08-8662188

דמי הטיפול יגבו באמצעות העברה בנקאית, כרטיס אשראי או ש'ק לפקודת הסוכנות.

להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול:
 

 

תאור השרות דמי טיפול   כולל מע"מ
קבלת פוליסה לטיפולנו - פרט 400 ש"ח
קבלת פוליסה לטיפולנו - פנסיוני 700 ש"ח
בדיקה וניתוח פוליסה קיימת 400 ש"ח
תכנון פנסיוני - עריכה לרבות דו"ח המלצות - במידה והביטוח נערך דרכנו 500 ש"ח
תכנון פנסיוני - עריכה לרבות דוח המלצות - במידה והביטוח אינו נערך דרכנו 1,500 ש"ח
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת 70 ש"ח
פדיון פוליסה* 300 ש"ח
פדיון הסדר פנסיוני * 700 ש"ח
אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, תחזית גבייה וכד')* 70 ש"ח
העתקי פוליסה הנפקת העתק פוליסה ומשלוח
(למבוטח)*
70 ש"ח
הלוואה מפוליסה*
300 ש"ח
מיצוי זכויות וניהול תביעה 500 ש"ח לשעת עבודה
שירותי משרד נוספים 500 ש"ח לשעת עבודה
תכנון פרישה לפי עניין
בדיקת ערך פדיון לפי עניין

 

קשר
שם:
דוא"ל:
טל:
הנדון:
:
חדשות