אשדוד, שדרות ירושליים 18. בנין קי טאואר , קומה 4, משרד 415.
טל: 8662188 08 , פקס: 8677906 08

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה


נכתב על ידי מומחים של "דורות"

1/04/2009

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה זאת השאלה?

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הינן תוכניות פנסיונית אשר נועדו לספק לנו שכר {פנסיה } לאחר פרישה לגמלאות. ביטוח מנהלים שנכנס לחיינו כמותג זוהר ל "מנהלים" הינו למעשה תוכנית פנסיונית, אז מה ההבדל בניהן ומי מהן טובה יותר, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

את המסקנה אתם תסיקו לבד בסיום המאמר , ובכל אופן הבחירה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים צריכה להילקח כל מקרה לגופו. אז בואו נצא לדרך ונבחן את הנקודות העיקריות שיש לבחון לפני קבלת החלטה. את הבחירה מומלץ לעשות באמצעות משווק פנסיוני אובייקטיבי אשר מאחוריו עומד ארגון איתן כגון סוכנות ביטוח העובדת עם כל הספקים בשוק הביטוח בישראל.

ביטוח אישי (ביטוח מנהלים) מול ביטוח הדדי (קרן פנסיה):

קרן פנסיה מושתתת על עקרון של ביטוח הדדי, כלומר זכויותיו של העמית תלויות בעמיתים האחרים באותה הקרן. לדוגמא ריבוי של תביעות בקרן פנסיה יקטין את זכויות כל העמיתים וכתוצאה מכך הפנסיה האישית של שאר העמיתים בקרן תקטן. ביטוח מנהלים הינו למעשה חוזה (פוליסה) בין חברת הביטוח למבוטח, ולכן אינו תלוי במבוטחים אחרים. את החוזה לא ניתן לשנות.

תקנון (קרן פנסיה) מול חוזה (ביטוח מנהלים):

בקרן פנסיה קיים תקנון המסכם את זכויות העמיתים בקרן. התקנון אינו חוזה ולכן נתון לשינויים כמו גידול תוחלת חיים , הגדלת דמי ניהול או הפחתת אג"ח ממשלתיות אשר מיועדות לקרנות הפנסיה. אחד השינויים הבולטים לאחרונה בתקנוני קרנות הפנסיה הינו העלאת גיל הפרישה לגיל 67. בביטוח מנהלים החוזה הינו מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי.

עלות:

העלות מחולקת לדמי ניהול מצבירה (סך כל הסכום אשר נצבר) ודמי ניהול מהפרמיה החודשית. חשוב לשים לב כי דמי הניהול מצבירה הם ההוצאה המשמעותית. רבים טועים כאשר הם נוטים לחשב את התשלום לפי הצבירה בשנים הראשונות בביטוח. אבל אם מחשבים את התשלום לאחר שלושים שנות ביטוח כאשר הצבירה הינה למעלה מ 500,000 ? , אחוז אחד של דמי ניהול מצבירה הוא 5,000 ? בשנה. באופן עקרוני בימים אלו אין הרבה הבדל בעלויות בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים , למעט מקרים בהם ביטוח המנהלים ניתן בהנחה לחברה בעלת מאות עובדים. ולמרות זאת גם בביטוח המנהלים וגם בקרן פנסיה מומלץ מאוד לבקש מהמשווק פנסיוני הצעות שונות ממספר מבטחים.

מקדמי קצבה:

מקדמי הקצבה המוצגים כיום בתקנון קרנות הפנסיה לרוב טובים מאלה המוצגים בביטוח המנהלים. ולמרות זאת קיימים ספקים מסוימים ( חברות ביטוח ) אשר מציעים מקדמי קצבה טובים מאלו שבקרנות הפנסיה ,יתרה מזו, מקדמי הקצבה בקרן פנסיה אינם מובטחים ועשויים להשתנות מעת לעת כתוצאה משינויים בתוחלת החיים ואף השתנו מספר פעמים בעבר, שינוי האחרון היה רק לפני שנה . יחד עם גידול בתחולת החיים, מקדמי הקצבה ישחקו ויקטינו את הפנסיה הצפויה. בביטוח המנהלים מקדמי הקצבה מובטחים , ומבטיחים פנסיה ידוע מראש. עדיין קיים מסלול עם מקדם קצבה מובטח בחלק הקטן של קרנות הפנסיה.

הטבות מס:

קרן פנסיה? זיכוי מס של 35% בעת ההפקדה.

ביטוח מנהלים? זיכוי מס של 35% בעת ההפקדה.

דהיינו שווים .

חיתום:

(ביטוח מנהלים) מול תקופת הכשרה (קרן פנסיה).

בקרן פנסיה לרוב נהוגה תקופת הכשרה של 5 שנים . בתקופת הכשרה הכיסוי הביטוחי בשנים הראשונות אינו חל על מקרי ביטוח הנובעים ממחלה קיימת. עבור מבוטחים שמצב בריאותם אינו תקין, שיטה זו עדיפה שכן הינה מאפשרת הצטרפות לביטוח ללא תוספת רפואית כלשהי. הקרן אינה יכולה לדחות מראש מבוטח מסיבה בריאותית. עדיין ישנן קרנות פנסיה איכותיות אשר כן עושות חיתום ריפואי מקדים.

בביטוח מנהלים נהוגה שיטה של חיתום מראש, כלומר המבוטח מצהיר על מצב בריאותו ובהתאם חברת הביטוח מחליטה, האם לקבלו לביטוח ובאילו תנאים (חלק מהתנאים הינם תוספת פרמיה או החרגה של מקרי ביטוח ספציפיים).,כלומר מבוטח אשר עבר חיתום בביטוח מנהלים מבוטח מיום הראשון . חשוב לציין כי היום בקרן פנסיה קיים מסלול של חיתום ובמצב כזה תנאי המבוטח יהיו דומים לתנאי המבוטח בביטוח מנהלים שעבר חיתום.

תשואה:

בעבר עד שנת 2005, 70% מהכספים של קרן הפנסיה היו מושקעים באג"ח יעודי הנושא תשואה ריאלית של 4.86%. מאז הופחת תמהיל האג"ח כך שהוא עומד על 30%, עובדה שמפחיתה את התשואה הצפויה בקרן הפנסיה. בביטוח מנהלים אין אג"ח יעודי והכספים מושקעים באופן מלא על פי מדיניות החברה ובהתאם למסלול ההשקעות שבחר המבוטח. כאן המקום לציין, כי השנה חשוב מאוד לחשוב על עדכון מסלול בביטוחי מנהלים (ולא רק שם ) לסולידי יותר , כך תוכלו למזער את ההפסדים שעלולים להיות מהשקעות בבורסה או באג"ח קונצרנים.

לסיכום הבחירה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה תתבצע בהתאם למאפייניו וצרכיו האישיים של כל חוסך(הפרמטרים הכי חשובים כפי שאתם בטח הבנתם גיל ומצב הבריאות ). לבסוף , כמובן תמיד קיימת אפשרות לשלב בין שתי התוכניות.

 

קשר
שם:
דוא"ל:
טל:
הנדון:
:
חדשות