אשדוד, שדרות ירושליים 18. בנין קי טאואר , קומה 4, משרד 415.
טל: 8662188 08 , פקס: 8677906 08

מידע למעסיקים

חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)-2012  

 

 

הרינו להביא לידיעתכם, כי ביום 6 באוגוסט 2012 התקבל בכנסת חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), שבו נקבע לבצע צעדים שיגדילו את היקף הכנסות המדינה ממיסים: העלאת המס על יחידים, מס יסף של 2% על הכנסתם החייבת של יחידים העולה על 800,000 ש"ח, והעלאת שיעורי ביטוח לאומי על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע.

העלאת המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה

החל בשנת 2013 יועלו שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה כדלקמן: 

שיעור המס 

מ

עד 

הכנסה במדרגות המס 

מס 

מס מצטבר 

 10%

 0

 62400

62400 

 6240

6240 

 14%

 62401

 106560

44159 

 6182

12115 

 21%

 106561

 168000

61439 

 12902

27046 

 31%

 168001

 240000

 71999

 22320

52858 

 34%

 240001

 501960

 261959

 89066

128058 

 48%

 501961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס על הכנסות גבוהות

החל ביום 1 בינואר 2013 יחיד שהכנסתו החייבת עלתה על 800,000 ש"ח יהיה חייב במס נוסף בשיעור 2%.

הכנסה חייבת היא הכנסה חייבת בפקודת מס הכנסה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בפקודה ובחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לעניין מכירת דירת מגורים רק אם התמורה עלתה על 4 מיליון ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

העלאת שיעורי ביטוח לאומי על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע.

בהוראת שעה נקבע כי שיעור דמי ביטוח הלאומי מהמעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע יעמוד על 6.5% מהשכר הממוצע בשנת 2013, 7% בשנת 2014.

נקבע כי שיעור דמי ביטוח הלאומי מהמעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע יעמוד על 7.5% מהשכר הממוצע משנת 2015 ואילך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קשר
שם:
דוא"ל:
טל:
הנדון:
:
חדשות