אשדוד, שדרות ירושליים 18. בנין קי טאואר , קומה 4, משרד 415.
טל: 8662188 08 , פקס: 8677906 08

ביטוח חיים ופנסיה

בתחום החסכון ארוך טווח קיימים שלושה מוצרים עיקריים, אשר מטרתם חיסכון לגיל פרישה:

 • ביטוח מנהלים
   
 • קרן פנסיה
   
 • קופת גמל

  לכל אחד מסוגי החסכונות קיימים מספר מסלולים, וניתן לבחור מוצר אחד במסלול מסוים או לשלב
  בין מספר מוצרים.
בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים
בהתאם לתיקון נקבע כי החל משנת 2008 ואילך, מאפשר האוצר לציבור לחסוך לפנסיה בקופות גמל
מסוג קצבה בלבד. זאת, בניגוד למצב ערב התיקון ולפיו ניתן היה לחסוך לפנסיה גם בקופות גמל הוניות.

בשל כך, לא תאושרנה יותר פעילותן של קופות גמל לתגמולים וקופות גמל לקצבה במתכונת הקיימת. במקומן, תאושרנה פעילותן של קופות גמל משלמות או לא משלמות לקצבה בלבד:
א. קופת גמל משלמת לקצבה (לשעבר קופת גמל לקצבה) –
קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין, או כקצבה או כהיוון קצבה.
ב. קופת גמל לא משלמת לקצבה (לשעבר קופת גמל לתגמולים) –
קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים במישרין (למעט כספים ממרכיב הפיצויים), אלא
באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.

ביסוד תיקון 3 עומדת הנחת המוצא של משרד האוצר כי יש להבטיח לכל אזרחי המדינה
פנסיית מינימום שתבטיח מחיה וקיום בכבוד.

כמו כן עמדת משרד האוצר שמן הראוי לדחות למועד הפרישה את ההחלטה כיצד יחולקו כספי החסכון.
האם הכספים ישולמו כסכום קצבתי (סכום שישולם כקצבה חודשית) או באם לחוסך תהיה בגיל פרישה
קצבה שלא תפחת מ- 3,850 ₪ לחודש, הוא יוכל למשוך גם סכומים הוניים.

בכך, נדחת ההחלטה על צורת משיכת הכספים לגיל פרישה.

 
להלן עיקרי השינויים:

 

נושא עד כה מעתה ואילך
1. אופן משיכת כספים הוני בלבד הפקדות עד 31.12.07 - הוני
הפקדות החל מ- 01.01.08 - קצבתי
2. הטבות מס זיכוי 25% זיכוי 35%
3. קצבה פטורה 7,200 ש"ח פטור (35% פטור ויתרה לא משלמת מס) 9,000 ש"ח פטור. תוספת של 1,800 ש"ח לפטור. שקול ל- 0.5 מליון ש"ח הוני
4. היוון קצבה ניתן להוון ניתן להוון קצבה רק מעל 3,850 ש"ח
5. הפקדות לקופה מרכזית אפשרי החל מ- 01.01.08 אסור למעט חשבונות קיימים ליום 31.12.07 ורק בגין עובדים שהועסקו עד 31.12.07.
החל מ- 01.01.2011 - איסור מוחלט
6. מס רווח הון מס רווח הון בשיעור 20% 0%
7. תקרת הפקדה - 4 פעמים שכר ממוצע (כ-30 אלף ש"ח)
8. קופה אישית לפיצויים - תתאפשר הפקדה בשנת 2008
9. רובד ראשון לפנסיה תנאי הכרחי בוטל


 
קשר
שם:
דוא"ל:
טל:
הנדון:
:
חדשות